089-668-8845   prime1144   prime estate

กิจกรรม ทำบุญตักบาตร อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563

06 Jun 2020
แชร์ :หมู่บ้านเบญญาภา ปิ่นเกล้า

ทางบริษัท ไพร์ม เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมกับ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเบญญาภา ปิ่นเกล้า และคณะกรรมการ จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร อาหารแห้ง และร่วมถวายภัตตาหารเช้า แด่พระภิกษเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ เพื่อเกิดความเป็นสิริมงคล ณ สวนสาธารณะหน้าโครงการฯ สร้างความสุขกายใจอย่างถ้วนทั่วกัน


บริษัท ไพร์ม เอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

119/79 หมู่ 6 ถนนพระราม2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จ.สมุทราสาคร 74000


089-668-8845

prime1144

prime estate

Copyright © 2016 primethailand.com. All Rights Reserved. Designed By Golly-design