095-950-7464   prime1144   prime estate

ดูแลสระว่ายน้ำ-สโมสร

บริการรับบริหารจัดการสระว่ายน้ำ–สโมสร พร้อมพนักงานและแม่บ้านประจำสโมสร
เพื่อให้สโมสรของโครงการ พร้อมให้บริการสำหรับสมาชิกทุกท่านในโครงการ
นอกจากนี้ ทางเรายังรับวางระบบสมาชิกสำหรับบริหารสโมสรอย่างมืออาชีพ สามารถกำหนดสิทธิ์
ผู้เข้ารับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท ไพร์ม เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด

55/52 ตรอกวิ่งวัว แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร


095-950-7464

prime1144

prime estate

Copyright © 2016 primethailand.com. All Rights Reserved. Designed By Golly-design